• OK olympiády ANJ 2020

      Olympiáda v anglickom jazyku - OKRESNÉ KOLO

      Dňa 15. januára sa na ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu zastupovali 2 žiaci, ktorí boli najúspešnejší v školskom kole. Nižšia kategória bola zastúpená žiakom 7.A triedy - Matejom Petríkom. V kategórii pre starších žiakov súťažila žiačka 9.A triedy - Bianka Beľová. V silnej konkurencii si obaja naši žiaci počínali vynikajúco a vybojovali si krásne 2. miesta. Našim šikovným žiakom srdečne blahoželáme, želáme veľa ďalších úspechov a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • OK Geografickej olympiády

      Správa z priebehu OK GO 2020

      Dňa 6.2.2020 sa na Základnej škole Mojmírova v Zlatých Moravciach uskutočnil 48. ročník okresného kola geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 65 žiakov z 11 základných škôl okresu Zlaté Moravce a úspešných riešiteľov bolo 39 žiakov.

      Našu školu reprezentovalo 7 žiakov. Úspešnými riešiteľmi boli 6 žiaci.

     • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

      Svet si v tento deň (27.1.) pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau (Osvienčim) v roku 1945.

     • Informatická súťaž iBobor 2019

      Informatická súťaž iBobor

      Dňa 11.-14.11.2019 prebehla na Slovensku on-line informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojilo i 171 žiakov našej školy, a to 37 žiakov z 2. ročníka, 10 žiakov z 3. ročníka, 20 žiakov zo 4. ročníka, 13 žiakov z 5. ročníka, 30 žiakov zo 6. ročníka, 21 žiakov zo 7. ročníka, 22 žiakov z 8. ročníka a 18 žiakov z 9. ročníka.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Utorok 18. 2. 2020
  • Fotogaléria

   • Vianočná akadémia 2019
   • Vianočný stromček s pozdravmi z celého sveta
   • Mikuláš_6.12.2019
   • Olympiáda SJL 2019
   • Náučný koncert 2019
   • Halloween 2019
   • Štvrtáci na exkurzii vo hvezdárni
   • Exkurzia PLANTEX - 1. a 2. ročník 2019
   • 10.ročník projektu ,,Záložka do knihy spája školy“

   •