• Voľné miesta na našej škole

  •  


  • Učiteľ pre 1. stupeň ZŠ

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    a) Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    b) požadované doklady:
    žiadosť o prijatie do zamestnania
    štruktúrovaný životopis
    motivačný list
    písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
    kópiu dokladov posielajte na e-mailovú adresu školy: mojmirovazs@gmail.com
    originál doklady o ukončenom vzdelaní predložíte na osobnom pohovore

    c) počítačové znalosti: pokročilý užívateľ

    d) predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.06.2021

    e) iné požiadavky na uchádzača: samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, ochota spolupracovať v tíme a podávať nadštandardné výkony.
  • MATEMATIKA a FYZIKA (prípadne THD, INF)

   • Úväzok:
    100 %
    Dátum nástupu:
    1.9.2021
   • Požiadavky:
    a) Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    b) požadované doklady:
    žiadosť o prijatie do zamestnania
    štruktúrovaný životopis
    motivačný list
    písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
    kópiu dokladov posielajte na e-mailovú adresu školy: mojmirovazs@gmail.com
    originál doklady o ukončenom vzdelaní predložíte na osobnom pohovore

    c) počítačové znalosti: pokročilý užívateľ

    d) predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.06.2021

    e) iné požiadavky na uchádzača: samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, využívanie inovatívnych metód a foriem vo výučbe, ochota spolupracovať v tíme a podávať nadštandardné výkony.