• Vyučovacie hodiny

    • 07:45 - 08:00   príchod do tried, príprava na vyučovanie

     08:00 - 08:45  1.vyučovacia hodina

     08:45 - 08:55  prestávka

     08:55 - 09:40  2.vyučovacia hodina

     09:40 - 09:55  prestávka

     09:55 - 10:40  3.vyučovacia hodina

     10:40 - 10:50  prestávka

     10:50 - 11:35  4.vyučovacia hodina

     11:35 - 11:45  prestávka

     11:45 - 12:30  5.vyučovacia hodina

     12:30 - 12:40  prestávka

     12:40 - 13:25  6. vyučovacia hodina

     13:25 - 13:55  prestávka

     13:55 - 14:40  7. vyučovacia hodina