• Kosačka

        •    Ďakujeme za pomoc pani Ľubomíra Rosinská a pán Richard Horný.

          Táto dvojica štedrých ľudí zavítala do školy v piatok 3. júla 2015.Neprišli písať reportáž o aktivitách v škole, ale nás milo prekvapili sponzorským darom - darovali našej škole novú kosačku na trávu.