• Siedmaci na jesennej exkurzii

    • Trasa: Svätý Anton, Banská Štiavnica, Nový zámok, Mineralogické múzeum

     Dňa 11.10.2016 sa žiaci 7.ročníka zúčastnili  školskej exkurzii. Prvou zastávkou bola návšteva kaštieľa sv. Antona. Absolvovali sme prehliadku kaštieľa a poľovníckeho múzea. Najviac sa nám páčila expozícia zvierat. Druhou zastávkou bola Banská Štiavnica. Navštívili sme Mineralogické múzeum, kde sme videli rôzne kamene a minerály. Potom sme si prezreli  Štiavnický  betlehem vyrobený z dreva, ktorý patrí medzi najväčšie na Slovensku. Nakoniec sme navštívili Nový zámok, z ktorého je veľmi pekný výhľad na celú Banskú Štiavnicu.  Domov sme si priniesli pekné suveníry, zážitky a nové vedomosti.

                                                                                                            Žiaci 7.C