• 1.A
   • 1.ATriedny učiteľ Elena Pechová
   • 1.B
   • 1.BTriedny učiteľ Miroslava Mášiková
   • 2.A
   • 2.ATriedny učiteľ Lucia Šeptáková
   • 2.B
   • 2.BTriedny učiteľ Beáta Sumelová
   • 2.C
   • 2.CTriedny učiteľ Iveta Čepčeková
   • 3.A
   • 3.ATriedny učiteľ Júlia Drgoňová
   • 3.B
   • 3.BTriedny učiteľ Jarmila Rajnohová
   • 3.C
   • 3.CTriedny učiteľ Jaroslav Mikláš
   • 4.A
   • 4.ATriedny učiteľ Eva Molnárová
   • 4.B
   • 4.BTriedny učiteľ Dagmar Chrenková
   • 5.A
   • 5.ATriedny učiteľ Denisa Maňkovská
   • 6.A
   • 6.ATriedny učiteľ Daniela Behulová
   • 6.B
   • 6.BTriedny učiteľ Helena Kuťková
   • 6.C
   • 6.CTriedny učiteľ Renáta Belicová
   • 7.A
   • 7.ATriedny učiteľ Augustín Šurín
   • 7.B
   • 7.BTriedny učiteľ Denisa Šegedová
   • 8.A
   • 8.ATriedny učiteľ Eva Kukučková
   • 8.B
   • 8.BTriedny učiteľ Štefánia Buxarová
   • 9.A
   • 9.ATriedny učiteľ Mária Záhorcová
   • 9.B
   • 9.BTriedny učiteľ Veronika Trungelová