Prihláška na štúdium na našej škole

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú a podpísanú obidvoma rodičmi ( ak je to možné ) ju prineste na zápis Vášho dieťaťa. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. Prihlášku je možné vyplniť aj priamo na zápise za asistencie pedagógov.

Doklady k zápisu:

občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, prípadne vyjadrenie k školskej zrelosti - odporúčanie - odklad školskej dochádzky

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: