• KARNEVAL_2019

     • Dňa 21. februára bolo v našej škole veľmi veselo. Hemžilo sa to tu rôznymi rozprávkovými postavičkami,...

      ...zvieratkami, princeznami, rytiermi a mohli ste tu nájsť čokoľvek od výmyslu sveta - čo pripravila fantázia našich detí spolu s ich rodičmi. Program karnevalu bol bohatý, radosti nechýbalo. Dúfame, že si to budeme môcť zopakovať aj na ďalší školský rok! :)

     • HK_1.stupeň_školské kolo

     • Dňa 18.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Poézia

       1. miesto Michal Mulica

      2. miesto Zara Bánová

      3. miesto Bianka Páleníková

       

      Próza

       1. miesto Martin Píšš

      2. miesto Viktor Vereš

      3. Diana Šedivá

     • OK Dejepisná olympiáda - naši víťazi

     • Dňa 14. 2. 2019 sa v Základnej škole Robotnícka v Zlatých Moravciach uskutočnil 11. ročník

      okresného kola dejepisnej olympiády.

      Našu školu reprezentovali 4 žiaci. Úspešnými riešiteľmi boli 3 žiaci.

       

      V kategórii C získal 3. miesto Filip Jamrich (9.A)

       

      V kategórii D získala 1. miesto Adela Tenkelová (8.A)

       

      V kategórii E získal 1. miesto Matúš Želiba (7.B)

       

       

      Adela Tenkelová a Matúš Želiba budú našu školu reprezentovať v krajskom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 21. 3. 2019 v Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach.

     • OK - GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     •          Dňa 7.2.2019 sa na Základnej škole Mojmírova v Zlatých Moravciach uskutočnil 47. ročník okresného kola geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 66 žiakov z 11 základných škôl okresu Zlaté Moravce a úspešných riešiteľov bolo 23 žiakov.

              Našu školu reprezentovalo 9 žiakov. Úspešnými riešiteľmi boli 6 žiaci.

      V kategórii G získali :

       8. miesto Tamara Bronišová ( 5.C)

       

      V kategórii F získala :

       1. miesto Romana Orgoníková (7.B)

       2. miesto Matúš Želiba (7.B)

       3. miesto Ela Šulganová (6.A)

       

      V kategórii E získali :

      6. miesto Zuzana Gajdošová (9.C)

      7. miesto Natália Blažiová (9.B)

       

       

               Romana Orgoníková, Matúš Želiba a Ela Šulganová budú našu školu reprezentovať na krajskom kole geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční 11.4.2019 na GJK v Zlatých Moravciach.