• RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • OZNÁMENIE

      Riaditeľka Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté Moravce

      v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, 

                                                            poskytuje 

                      dňa 3. apríla 2019 žiakom 5. – 8. ročníka  riaditeľské voľno

      Voľno je poskytnuté  z organizačných dôvodov pre zabezpečenie testovania žiakov 9. ročníka ZŠ  T9 - 2019.

     • Lyžiarsky výcvik _2019

     • Do galérie Lyžiarsky výcvik _2019 boli pridané fotografie.

      Lyžiarsky výcvik 2019

      V dňoch od 27.1. do 31.1.2019 sa v Ski centre Makov uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka.

      Výcviku sa zúčastnilo 48 žiakov, 4 pedagogickí zamestnanci a 2 kvalifikovaní zdravotníci.

      Žiaci boli rozdelení do troch družstiev, podľa ich lyžiarskej zdatnosti a zručnosti. Vo výcviku sme sa zamerali na zvládnutie základných  lyžiarskych zručností žiakov  v treťom družstve a  na zdokonaľovanie  lyžiarskej techniky pre žiakov 1. a 2. družstva.

      Ciele ,ktoré sme si stanovili pred začiatkom lyžiarskeho výcviku sme splnili. Začiatočníci zvládli lyžiarsku techniku veľmi dobre. Tí skúsenejší sa zdokonalili a vyskúšali si  aj slalomové lyžovanie.

      Žiaci odchádzali  spokojní  a už teraz sa tešia na ďalší lyžiarsky výcvik, ktorý  sme naplánovali od 27.1.  do 31.1.2020.

       

       

       

       

     • Hviezdoslavov Kubín 2019 II.stupeň

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2019 II.stupeň boli pridané fotografie.

      Hviezdoslavov Kubín 2018/2019

      Aj tento školský rok sa v našej škole  uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci II. stupňa  súťažili v prednese poézie a prózy v dvoch kategóriách.

      V II. kategórii (5. -6. ročník) boli úspešní títo žiaci:

      Poézia:  1. miesto Ela Šulganová

                      2. miesto Daša Kováčová

                      3. miesto Patrícia Kováčová, Lucia Hubocká

      Próza:   1. miesto Lucia Šeptáková 

                      2. miesto Dorota Holečková

                      3. miesto Veronika Obročníková

      V III. kategórii (7.,8.a 9. ročník) boli úspešní títo žiaci:

      Poézia:   1. miesto Matúš Želiba

                    2. miesto Ema Klikáčová

      Próza:   1. miesto Bianka Beľová

                    2. miesto Daniela Mišovičová

                    3.miesto Petronela Páleníková

                     

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach pôjdu reprezentovať našu školu do okresného kola , ktoré sa uskutoční v ZŠ Pribinova dňa 22.3.2019.

      Prajeme im veľa úspechov.                                                                     

       

      Mgr. D. Šegedová