• Divadelný festival 2019

     • Dňa 5.4.2019 sa 14 žiakov našej školy zúčastnilo ako obecenstvo za doprovodu p. uč. Jelínkovej a p. uč. Malej Divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy, ktorý zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky, germanistiky a romanistiky FF UKF v Nitre.

      Témou tohtoročného festivalu bola "Zázraky – Miracles – Die Mirakel – Maravilla – Miracoli - Merveilles". Žiaci z rôznych kútov Slovenska predviedli úžasné divadelné predstavenia s výbornými hereckými výkonmi a jazykovou zdatnosťou. Počas festivalu zazneli predstavenia v anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku. Pri príprave sa žiaci inšpirovali návrhmi a myšlienkami ako: Zázraky života, Zázračno v rozprávkach, Zázraky sa dejú..., Alica v krajine zázrakov, Ako nám zázraky môžu zmeniť život?, Každý deň ako zázrak, Čo je to zázrak?, Veríš na zázraky?

                  Žiakom našej školy sa festival veľmi páčil, pričom nadobudli motiváciu k ďalšiemu štúdiu a k zdokonaľovaniu sa v anglickom jazyku. Z festivalu si odniesli krásne umelecké zážitky a posilnili si kreatívne myslenie.

      Mgr. Martina Jelínková

     • Uctili sme si pamiatku Milana Rastislava Štefánika