• 10.ročník projektu ,,Záložka do knihy spája školy“

     • Do galérie ,,Záložka do knihy spája školy“ boli pridané fotografie.

      10.ročník projektu ,,Záložka do knihy spája školy“

               Aj v školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do projektu, ktorý organizuje už 10x Slovenská pedagogická knižnica pod vedením Mgr. Rozálie Cenigovej. Projektu sa zúčastnili takmer všetky triedy. Žiaci pripravovali záložky na hodinách Slovenského jazyka, Anglického jazyka, Výtvarnej výchovy i Techniky. Veľmi pekné záložky pripravili žiaci 3.A, 4.A, 9.A.

               Našou partnerskou školou sa stala Základná škola Staškov, záložky sme našim kamarátom poslali 21.10.2019. Dúfame, že ich potešia.

     • Tvorivá jeseň 2019

     • Do galérie Tvorivá jeseň 2019 boli pridané fotografie.

      Tvorivá jeseň

      Vo štvrtok 10.10. 2019 sa v našej škole uskutočnilo krásne popoludnie pod názvom „Tvorivá jeseň“. Účasť žiakov bola vysoká. Zúčastnili sa žiaci prvého aj druhého stupňa.  Bola to veľmi vydarená akcia, na ktorú sa deti už vopred veľmi tešili. Popri tvorení si zamaškrtili na koláčikoch. Najkrajšie tekvice a výtvory boli odmenené malým darčekom a všetci zúčastnení si odniesli diplom a malú sladkosť.

     • Európsky týždeň športu #BE ACTIVE 2019

     • V dňoch 23. až 27. 9. 2019 prebehol na našej škole tzv. Európsky týždeň športu.  Je to iniciatíva Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe.  Hlavnou témou celého týždňa  bolo heslo BE ACTIVE, čo má nabádať k pohybu, nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

      Týmto heslom BE ACTIVE alebo Hýb sa, bav sa sme odštartovali aj MY pondelkový školský deň rannou rozcvičkou počas prvej hodiny. Rozcvičky prebiehali celý týždeň.  Vo štvrtok žiaci cvičili pod dozorom profesionálnej trénerky Barborky Verešovej, ktorá mala pre všetky ročníky pripravený tréning.  V piatok sa žiaci zúčastnili maratónu behu,  kde sme nepretržite behali vyše 120 minút. Medzi tým si žiaci mohli vyskúšať prekážkovú dráhu, ktorá bola pre nich prichystaná.

      Účelom všetkých týchto podujatí bolo, aby sa naše deti hýbali a športovali, aby svoj voľný čas venovali zmysluplným aktivitám, ktoré by podporovali ich zdravý vývoj.

     • Slivkobranie

     • Do galérie Slivkobranie boli pridané fotografie.

      Slivkobranie

      Dňa 11.9.2019 mali žiaci našej školy možnosť naživo vidieť prípravu tradičného slivkového lekváru. Kde? Už piaty ročník  krásnej akcie "Slivkobranie v múzeu" sa odohrával na nádvorí Migazziovského kaštieľa v Zlatých Moravciach. Okrem toho, že sa deti dozvedeli niečo nové zo života našich starých rodičov, zatancovali a zaspievali si so speváckou skupinou Zlatomoravčianka, každý z nich si mohol vyskúšať, ako sa taký lekvár mieša. A nebolo to veru jednoduché! Samozrejme nechýbala ochutnávka sladkej dobroty a na záver si deti namaľovali slivky aj na poháriky, takže predviedli aj svoje výtvarné nadanie. Ďakujeme organizátorom a veríme, že o rok sa pri tejto príležitosti stretneme zas.

      Mgr. Lucia Šeptáková