• Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

     • Svet si v tento deň (27.1.) pripomína utrpenie šiestich miliónov Židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz – Birkenau (Osvienčim) v roku 1945.

      V tento deň je potrebné si uvedomiť poučenie z tejto tragédie, ktorá sa nikdy nesmie zopakovať.

      V tomto roku 2020 sme si tento deň na našej škole toto okrúhle 75. výročie oslobodenia, pripomenuli a zopakovali aj na vyučovacích hodinách dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy.