• OK Dejepisnej olympiády 2020

     • Dňa 14.2. 2020 sa v priestoroch ZŠ Robotnícka 25 Zlaté Moravce ako každoročne konal 12. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády.

      Z našej školy sa do okresného kola dostali 3 žiaci, ktorí sa aj všetci stali úspešnými riešiteľmi.

      V kategórii C získala 5. miesto Adela Tenkelová (9.A)

      V kategórii D získal 1. miesto Matúš Želiba (8.B)

      V kategórii E získal 4. miesto Matúš Pecho (7.A)

      Matúš Želiba bude našu školu reprezentovať v krajskom kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 24.03. 2020 v KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach.

      Matúšovi Želibovi za prvé miesto v okresnom kole v kategórii D gratulujeme.

     • OK olympiády ANJ 2020

     • Olympiáda v anglickom jazyku - OKRESNÉ KOLO

              Dňa 15. januára sa na ZŠ Robotnícka v Zlatých Moravciach konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu zastupovali 2 žiaci, ktorí boli najúspešnejší v školskom kole. Nižšia kategória bola zastúpená žiakom 7.A triedy - Matejom Petríkom. V kategórii pre starších žiakov súťažila žiačka 9.A triedy - Bianka Beľová. V silnej konkurencii si obaja naši žiaci počínali vynikajúco a vybojovali si krásne 2. miesta. Našim šikovným žiakom srdečne blahoželáme, želáme veľa ďalších úspechov a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

                                                                                                                                                     Mgr. Eva Kukučková

     • OK Geografickej olympiády

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

      Správa z priebehu OK GO 2020

                   Dňa 6.2.2020 sa na Základnej škole Mojmírova v Zlatých Moravciach uskutočnil 48. ročník okresného kola geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 65 žiakov z 11 základných škôl okresu Zlaté Moravce a úspešných riešiteľov bolo 39 žiakov.

              Našu školu reprezentovalo 7 žiakov. Úspešnými riešiteľmi boli 6 žiaci.

      V kategórii G získali :

       6. miesto Sebastián Minár ( 5.A)

      V kategórii F získala :

       1. miesto Veronika Obročníková (7.B)

       2. miesto Ela Šulganová (7.A)

      V kategórii E získali :

      1. miesto Romana Orgoníková (8.B)

      4. miesto Adela Tenkelová (9.A)

      5. miesto Matúš Želiba (8.B)

               Veronika Obročníková, Romana Orgoníková a Ela Šulganová budú našu školu reprezentovať na krajskom kole geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční 17.4.2020 na GJK v Zlatých Moravciach.