• Sme pyšní na našich žiakov

     • Do galérie Sme pyšní na našich žiakov boli pridané fotografie.

      Naša škola „ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOJMÍROVA 2, ZLATÉ MORAVCE“

      je pyšná na našich žiakov,

       

      pretože aj napriek vážnej a neľahkej situácii, sa žiaci intenzívne zapájajú do súťaží, ako to aj bolo ešte nedávno, keď sme v našej škole ešte stihli usporiadať školské kolo Technickej olympiády za prítomnosti žiakov.

      Do školského kola sa v kategórii A zapojilo 20 žiakov a úspešných riešiteľov bolo 16 žiakov a v kategórii B sa zapojilo 45 žiakov a počet úspešných riešiteľov bolo 31 žiakov. Najviac bodov  v kategórii A  nazbierali Matúš Želiba ( 9B ) , Michal Korim ( 9B ), Maximilián Balko ( 9B ) a v kategórii B to boli Alex Ágh ( 6A ), Matúš Rosina ( 7A ), Tomáš Pavlovič ( 7A ).

      Do okresného kola postúpili v kategórii A dvojica Želiba – Korim a v kategórii B postúpil jeden žiak Alex Ágh. Nakoľko sa nám situácia vďaka koronakríze skomplikovala, museli sa žiaci pripravovať v domácich podmienkach a vôbec sme netušili, ako vlastne okresné kolo prebehne, keďže súčasťou Technickej olympiády je aj praktická časť. Ja ako učiteľka techniky však musím uznať, že táto trojica má veľmi dobré praktické zručnosti. Škola disponuje plne vybavenou polytechnickou učebňou, kde mi žiaci počas vyučovacích hodín dokázali preukázať svoje schopnosti, napríklad, keď skladali sústruh, pri výrobe výrobkov z dreva ...

      Veľmi nás potešilo, keď sme sa dozvedeli, že okresné kolo prebehne. Online forma súťaže bola pre žiakov nová výzva. Dňa 19.11.2020 o 16.00h si boli žiaci v škole vyskúšať „terén“ a zaregistrovali sa online. Dňa 26.11.2020 o 8.30h  prebehlo online súťažné kolo v kategórii A a o 10.00h prebehlo online súťažné kolo v kategórii B. Žiaci sa dostavili načas, a úlohy s nadšením plnili v škole. Príjemne ma prekvapili deviataci kamarátskym prístupom k šiestakovi, čím sa dokonale odbúral stres a nastolila sa príjemná atmosféra.

      Výsledok?

      Dvojica Matúš ŽelibaMichal Korim získali v kategórii A 1. miesto a v kategórii B Alex Ágh získal 3. miesto. 

       

      Chcem veľmi pekne poďakovať rodičom súťažiacich za spoluprácu a vedeniu školy za podmienky, ktoré nám vytvorili a samozrejme súťažiacim, ktorí sa svedomito na 11.ročník Technickej olympiády organizovanej IUVENTOU pripravili.

      Ing. Denisa Maňkovská

     • Najkrajšia vianočná ozdoba 2020

     • Do galérie Najkrajšia vianočná ozdoba 2020 boli pridané fotografie.

      Najkrajšia vianočná ozdoba na „Mojmírke“.

      Základná škola aj tento rok vyhlásila súťaž o „Najkrajšiu vianočnú ozdobu.“ Do súťaže sa zapojil celý prvý stupeň, ktorý nosil ozdoby z papiera, plastu, kovu, dreva a odpadových materiálov. Kreativite sa medze nekládli. Všetky ozdoby boli jedinečné a nevedeli sme vybrať tú najkrajšiu. Preto sme ocenili každú ozdobu a jej majiteľa diplomom a sladkou odmenou. Tie ozdoby, ktoré nás upútali nevšednosťou a kreativitou sme ocenili aj malou vecnou odmenou.

      Tešíme sa opäť o rok.

      Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

                                                                                           Mgr. Eva Molnárová

     • MIKULÁŠ_2020

     • Do galérie MIKULÁŠ_2020 boli pridané fotografie.

      Mikuláš, čert a anjel zavítali na ZŠ Mojmírova obdarovať deti

      Mikulášku, dobrý strýčku,
      modlím sa ti modlitbičku,
      zlož tú svoju plnú tašku,
      daj nám z darov tvojich trošku,
      či koláča makového,
      či koníka medového.
      Veď ty svätý Mikuláš,
      veľa dobrých darov máš.

      Aj takúto krásnu a mnohé iné básničky a veršíky si pripravili naše šikovné deti pre Mikuláša. Ten sa objavil v našej škole spolu s anjelmi a čertom. Vieme odkiaľ prišiel? A vieme, čo sa s príchodom Mikuláša spája?  Jedna legenda hovorí o tom, že Mikuláš sa často večer po zotmení prechádzal ulicami a pozoroval ľudí za oknami. Keď videl chudobnú ubiedenú rodinu s deťmi, ktorým nevedeli dať rodičia nič na večeru, do obloka im vložil jedlo, hračky i niekoľko mincí. Nik nevedel, kto je tým dobrodincom, pretože Mikuláš chcel zostať v anonymite. V mestách chodil iba Mikuláša,  na vidieku sa k Mikulášovi pridal aj čert a anjel. Anjel a Mikuláš predstavovali dobro, čert mal postrašiť neposlušné deti. Aj naše deti sa čerta, celého v čiernom a s vidlami naplašili, len čo vbehol do triedy. Strach sa ale hneď rozplynul, keď sa k nim prihovoril anjel – p.riaditeľka a pozval do triedy Mikuláša s ďalším anjelom. Mikuláš si niesol batoh plný sladkostí, aby obdaroval deti. Tie museli podobne ako v minulosti preukázať nejakú zručnosť, aby dostali darček. V minulosti  sa zvyčajne pomodlili modlitbu, povedali básničku alebo zaspievali pesničku. A naše deti tiež krásne recitovali básničky, veršíky a zaslúžili si tak sladkú odmenu. Prisľúbili, že budú poslúchať mamičky, oteckov a aj p. učiteľky. Mikuláš s čertom a anjelmi zavítali do všetkých tried od 1. až po 4. ročník. Pozdravili dokonca cez web kameru aj žiakov, ktorí mali online hodiny s p. učiteľkami. Nezabudli ani na p. školníka, p. kuchárky, p. ekonómky a všetkých vyučujúcich v škole. Všetci si predsa zaslúžili sladkosť za svoju prácu. Určite ale najväčšiu radosť urobil Mikuláš tým najmenším, našim deťom. Už teraz sa tešíme, že k nám Mikuláš, anjel a čert zavítajú aj v budúcom školskom roku. Ďakujeme Mikuláš, že si na nás nezabudol J

                                                                                                                     Kolektív ZŠ Mojmírova

      PaedDr. Hana Verešpejová

     • Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok

     • Do galérie Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok boli pridané fotografie.

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, blížia sa Vianoce. Je to čas, kedy myslíme na svojich blízkych doma a pripravujeme pre nich darček, ktorý ich im urobí radosť a vyčarí úsmev na tvári. Sú ale ľudia, ktorých už nemá kto obdarovať, pretože zostali sami. A práve pre nich prebehla v tomto predvianočnom čase celoslovenská zbierka nazvaná: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Krásna akcia, pri ktorej ľudia darujú darčeky a kus lásky pre seniorov v rôznych domovoch dôchodcov. Rozhodli sme sa, že sa do tejto zbierky zapojíme aj my na našej škole. Vyzvali sme rodičov detičiek, aby pripravili krabice naplnené podľa letáčika, ktorý organizátor uverejnil na svojej stránke. Krabice, ktoré deti priniesli poputujú klientom do 3 zariadení: Domov v prírode - Obyce, Dominik – Veľká Lehota, Svetlo – Olichov. Do týchto zariadení bolo potrebných vyzbierať 315 krabičiek. Sme radi, že sme k tomuto číslu prispeli aj my. Detičky pripravili okrem krabičiek aj pozdravy, ktoré tvorili na výtvarnej výchove, ale dokonca aj na anglickom jazyku. Taktiež vyrobili krásne stromčeky zo šišiek, vyzdobili ich perličkami. Do svojich prác vložili svoju kreativitu a lásku. Všetkým pani učiteľkám, ktoré s deťmi pracovali a tvorili veľmi pekne ďakujeme. A samozrejme všetkým rodičom a deťom vyslovujeme ešte raz veľké ďakujem za pomoc, za ochotu a darčeky, ktoré pripravili. Veríme, že naozaj potešia mnohých deduškov a babičky v domovoch dôchodcov. Aj táto akcia ukázala, že ľudskosť a láska je ešte stále medzi nami a je krásne, ako si vieme navzájom pomáhať.

                                                                                                               PaedDr. Hana Verešpejová