• PRVÁCI A DEŇ VODY

     • Aj žiaci prvého ročníka sa zapojili a pripomenuli sme si tento deň. Na Slovenskom jazyku si prečítali o Kvapke Katke, ktorá im priblížila kolobeh vody. Pracovali spoločne na pojmovej mape a vyrobili si jednoduchý plagát. Deň zavŕšili krátkou  animovanou rozprávkou o kolobehu  vody, ktorá sa im veľmi páčila.

      Mgr. Eva Molnárová

     • Marec- mesiac knihy

     • Poznáte ten pocit, keď otvoríte novú knižku, vdýchnete vôňu čistých strán a tešíte sa na neznámy príbeh.....? Alebo knižku staršiu, stokrát prelistovanú, zažltnutú a možno obliatu, ale vašu obľúbenú, ktorej sa nikdy nevzdáte...? Máme to tak my dospelí a deti sa učia od nás. Nie každý však čítanie obľubuje, preto sa snažíme robiť všetko preto, aby sme deti motivovali, rôznymi aktivitami nenásilne vtiahli do čarovného sveta detskej literatúry a hlavne odlákali od počítačov a mobilov J.

      Prečo je marec mesiacom knihy, kto bol Matej Hrebenda, ako taká knižka vzniká, ako sa správame ku knihám a o mnohých ďalších veciach sme sa rozprávali nielen na hodinách čítania v tomto jarnom mesiaci. Nezostali sme samozrejme len pri rozprávaní - deti tvorili, súťažili, dramatizovali príbehy, recitovali, zahrali sa na spisovateľov, ilustrátorov, redaktorov, kníhviazačov, kníhkupcov. Predstavili spolužiakom svoje obľúbené knižky- robili čitateľské dielne, vyrobili krásne záložky, leporelá, komiksy, zapájali sa do čitateľských projektov, v ŠKD mali popoludnia s rozprávkou.  A veľa, veľa sme čítali - čítanky, časopisy, encyklopédie a napríklad na vlastivede aj z mapy... V čítaní pokračujeme ďalej, plánujeme, tešíme sa na veci, ktoré nám veľmi chýbajú- spoločné čítanie, pravidelné návštevy mestskej knižnice, besedy so zaujímavými spisovateľmi. Pevne veríme, že vášnivých čitateľov bude medzi našimi šikovnými školákmi len pribúdať, pretože „Kto veľa číta, veľa sa dozvie...“

       

      Mgr. Lucia Šeptáková

       

     • DEŇ VODY 2021 OČAMI ŽIAKOV Z MOJMÍRKY

     • „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."    Leonardo da Vinci


      Toto je citát jedného z projektov, ktoré vytvárali naši žiaci pri príležitosti významného dňa – Dňa vody. Každoročne sa oslavuje na celom svete 22. marca. Je to nielen významný deň v environmentálnom kalendári, ale je to deň, kedy si všetci pripomenieme význam vody pre nás. Nie náhodou tento rok organizácia United Nations zvolila za tému Dňa vody – Valuing water – Oceňovanie vody. United Nations tým zvyšuje povedomie o globálnej vodnej kríze a chce vyjadriť význam a ocenenie vody. Jeho hlavným zameraním je podpora dosiahnutia cieľa trvalo udržateľného rozvoja - voda a hygiena pre všetkých do roku 2030. Žijeme v krajine, kde sa nemusíme báť, či si ráno napustíme pohár vody. Ale nie všetci ľudia vo svete majú túto základnú ľudskú potrebu zabezpečenú.

      Napriek tomu, že nie sme ešte v škole, pripomenuli sme si tento deň so žiakmi ich krásnymi prácami. Každý ročník dostal v rámci Biológie tému, ktorá sa viaže k vode a samozrejme obsahovo k učivu, ktoré sa v danom ročníku preberá. Vznikli tak veľmi zaujímavé, kreatívne a rôznorodé projekty našich detí. Piataci prepojili fantáziu, zručnosť a vedomosti o vodnom ekosystéme a vytvorili „Môj vodný ekosystém“. Ich nápadité projekty znázornili život úžasných vodných organizmov. Objavili sa v nich rybičky, žraloky, medúzy..., ale aj živé zvieratko. Projekt pre šiestakov mal názov – Voda a jej nevyhnutnosť pri fotosyntéze rastlín. Krásne nakreslené obrazy rastlín obsahovali vyjadrenie procesu fotosyntézy a jej prepojenie na vodu. Nielenže si šiestaci zopakovali tento dej, ale zamysleli sa aj nad dôležitosťou vody pre rastlinstvo Zeme. Žiaci siedmeho ročníka sa učia o ľudskom tele a tak bolo samozrejmé, že budú môcť najlepšie napísať o „oceňovaní“ vody človekom. Ich projekty, na tému Voda a jej význam pre ľudský organizmus, môžu byť výbornou učebnou pomôckou, tak odborne a nápadite ich naši siedmaci vytvorili. Prepojenie vody s človekom v rámci pitného režimu, dehydratácie a pod., zakreslili do kvapiek vody, či obrysov človeka.. S pojmami a vytváraním „pojmových máp“ sa pohrali a potrápili žiaci ôsmeho ročníka. O to krajšie a zaujímavejšie boli ich projekty na tému Vodné živočíchy a ich svet. Objavili sa v nich vodné živočíchy našich vôd, ale aj nádherné morské tvory ako kosatky, vorvane, koraly...a mnohé iné. Pre žiakov deviateho ročníka bola pripravená prezentácia, ktorá obsahuje motívy tohtoročného Dňa vody – Valuing water, water 2me a otázky typu „What does water mean to you? “„Čo pre Teba znamená voda?“ , „Why is water important to you? „ „Prečo je voda dôležitá pre Teba?“ a mnohé iné..., na ktoré žiaci odpovedali v rámci Etiky. Deviataci prejavili nielen ohromné cítenie, krásne myšlienky, ale aj znalosti angličtiny, nakoľko všetky otázky boli zo stránky United Nations práve v anglickom jazyku.

      Práce našich žiakov odzrkadlili ich vnímanie tak dôležitej témy, akou Deň vody určite je. Cez svoje projekty vyjadrili svoj postoj k tejto problematike a myslím si, že vodu určite ocenili. A my oceňujeme, ako pekne pracovali. Predpokladám, že ich samotných vlastné výtvory potešili a verím, že potešia aj Vás. Je sa na čo pozerať J

                                                                                                                 PaedDr. Hana Verešpejová


      DEN_VODY_22_3_2021.pptx


     • RECYKLOHRY

     • Naši Recyklohráči

      sa zapojili do kreatívno-výtvarnej úlohy s názvom

      " Zahrajme sa na dizajnérov"

       

      Spoločnosť Asekol SK, ktorá je hlavným sponzorom Recyklohier, podporuje environmentálne správanie aj tým, že priebežne vyhlasuje projekty zamerané na danú tému. Jedným z nich je projekt Ecocheese, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci z "Mojmírky".

      Projekt má zjednodušiť zber použitých batérií v domácnosti, aby sa vybité batérie neváľali kade-tade, ale aby sa ukladali do zbernej krabičky.

      Úlohou našich žiakov bolo vytvoriť dizajnový návrh na environmentálnu tému. Do projektu sa zapojili žiaci 6 až 9 ročníkov v rámci hodiny techniky. Návrhy sme odoslali spoločnosti Asekol SK a už len počkáme, či si niektorý návrh vyberie a použije na tlač nových krabičiek.

      Tak nám držte palce...a pozrite sa na obrázky našich žiakov, akí sú len šikovní ...

      Ing. Denisa Maňkovská