• KRÚŽKY v školskom roku 2019/2020

     •  

                                      MÔŽETE SA PRIHLÁSIŤ

      Angličtina trochu inak

      Atletický (1.-4. ročník)

      Hudobno-tanečný (ŠKD)

      Počítačový (2.-4. ročník)

      Pohrajme sa s gramatikou (6. a 8. ročník)

      Pozemný hokej

      Strelecký (3.-9. ročník)

      Športový (5.-9. ročník)

      Výtvarný (1.-9. ročník)

      Veselá angličtina pre druhákov (2. ročník)

      Veselá angličtina pre prvákov  (1. ročník)

      Viac ako peniaze (5. ročník)

      Zábava s angličtinou

      Záchranári (5.-9.ročník)

       

       

     • Divadelný festival 2019

     • Dňa 5.4.2019 sa 14 žiakov našej školy zúčastnilo ako obecenstvo za doprovodu p. uč. Jelínkovej a p. uč. Malej Divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy, ktorý zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky, germanistiky a romanistiky FF UKF v Nitre.

      Témou tohtoročného festivalu bola "Zázraky – Miracles – Die Mirakel – Maravilla – Miracoli - Merveilles". Žiaci z rôznych kútov Slovenska predviedli úžasné divadelné predstavenia s výbornými hereckými výkonmi a jazykovou zdatnosťou. Počas festivalu zazneli predstavenia v anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku. Pri príprave sa žiaci inšpirovali návrhmi a myšlienkami ako: Zázraky života, Zázračno v rozprávkach, Zázraky sa dejú..., Alica v krajine zázrakov, Ako nám zázraky môžu zmeniť život?, Každý deň ako zázrak, Čo je to zázrak?, Veríš na zázraky?

                  Žiakom našej školy sa festival veľmi páčil, pričom nadobudli motiváciu k ďalšiemu štúdiu a k zdokonaľovaniu sa v anglickom jazyku. Z festivalu si odniesli krásne umelecké zážitky a posilnili si kreatívne myslenie.

      Mgr. Martina Jelínková

     • OK v minifutbale McDonald´s Cup 2019

     • Aktualizovali sme Športové súťaže

      Dňa 26.04.2019 sa konalo okresné kolo v minifutbale žiakov a žiačok I. stupňa ZŠ – McDonald´s Cup. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev. Do finále postúpili ZŠ Žitavany, ZŠ Červený Hrádok, ZŠ Sľažany a ako minuloročný víťazi ZŠ Mojmírova ZM.

      Výsledky : 1. miesto ZŠ Žitavany

                         2. miesto ZŠ Červený Hrádok

                         3. miesto ZŠ Sľažany

                         4. miesto ZŠ Mojmírova ZM

      Naša zostava : Matej Klučka IV.A, Diana Šedivá IV.A, Nina Bánska IV.A, Alex Paulov III.A, Nikolas Béber III.A, Michal Mulica III.A, Eduard Mandelík III.A, Marco Mihalička II.B, Kristián P, Havetta II.B, Marko Komžík II.B.

     • „Futbal v meste“ 2018/2019

     • Aktualizovali sme Športové súťaže

      Žiaci našej školy úspešne reprezentovali školu na turnaji „Futbal v meste“, ktorý sa konal 17.04.2019 na parkovisku Kauflandu. Cieľom turnaja bolo zapojiť čo najviac detí a dospelých do hrania futbalu na netradičných miestach v mestách (námestia, parkoviská, plochy supermarketov, atď.). Dopoludnia až do 14,30 hod. prebiehal turnaj žiakov a popoludní hrali dospelí.  Detského turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev – 3 školy a 5 futbalových družstiev. Hralo sa v 2 skupinách. Našimi súpermi boli JUVE, ZŠ Machulince a ZŠ Tekovské Nemce. Zo skupiny sme postúpili z 1. miesta a hrali sme s postupujúcim z 2. miesta – Štupľami z druhej skupiny. Zápas sme vyhrali a bojovali sme o celkové 1.miesto s Vrábľami. V riadnom hracom čase zápas skončil remízou  0:0. Potom sa kopali penalty cez celé ihrisko do prázdnej bránky rozmerov 1,2 x 0,8 m bez brankára. Prehrali sme 1:2 a skončili na peknom 2. mieste.

      Výsledky : 1. miesto Vráble

                         2. miesto ZŠ Mojmírova ZM

                         3. miesto ZŠ Machulince

      Naša zostava : Alex Paulov III.A, Nikolas Béber III.A, Michal Mulica III.A, Marco Mihalička II.B (kapitán), Kristián P. Havetta II.B, Marko Komžík II.B, Matúš Páleník II.B, Diana Šedivá IV.A.  Strelci gólov : A. Paulov 4, N. Béber 3, M. Mihalička 2,  K. Havetta 1.

     • DEŇ ZEME U PRVÁKOV

     • Každoročne si pripomíname Deň Zeme 22.apríla, tento rok sme ho oslávili už pred veľkonočnými prázdninami.Naši šikovní prváci dobre vedia,že našu planétu si musíme chrániť a tak sme si aspoň symbolicky vyrobili tieto krásne čelenky.A aby bola naša Zem takto usmiata stále,každý deň môžeme niečo pekné pre ňu urobiť.Aj maličkí,aj my veľkí...

      Mgr. Lucia Valková

     • Olympiáda finančnej gramotnosti

     • Finančné služby sú neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby. Pracovníci OVB majú priamy prístup k cenným informáciám z finančného trhu a ponúkajú klientom komplexné finančné riešenia. Spolupracujú so SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach, v ktorej niekoľko rokov organizujú Olympiádu finančnej gramotnosti.

                  Dňa 25. 04. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili už druhýkrát na tejto olympiáde. Vytvorili sme dve družstvá zložené z dvojčlenného tímu žiakov 8. ročníka. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti žiaci súťažili v individuálnom teste zo základných pojmov z finančnej oblasti (Slovník finančnej gramotnosti). Druhá časť bola tvorená zábavnou aktivitou, na ktorej žiaci pracovali v dvojčlenných tímoch reprezentujúcich svoju ZŠ.                                                                                                                                                               Pri vyhlásení výsledkov sme boli na naše žiačky Ninu Miklášovú a Adelu Tenkelovú (VIII. A) pyšní, pretože sa umiestnili na krásnom 1. mieste. K úspechu im blahoželáme.  

       

      Mgr. Eva Drgoňová, Mgr. Janka Pocciová

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 21. marca 2019 sa v KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach uskutočnilo

      krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019.

      Z našej školy dvaja víťazi z okresného kola postúpili do krajského kola Dejepisnej olympiády. Obom žiakom sa v krajskom kole veľmi dobre darilo.

       Žiak VII. B triedy Matúš Želiba sa v kategórii E umiestnil na 3. mieste a

      žiačka VIII. A triedy Adela Tenkelová sa v kategórii D stala  úspešnou riešiteľkou a získala krásne 7. miesto. Obom víťazom blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy  v tejto neľahkej vedomostnej súťaži.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • OZNÁMENIE

      Riaditeľka Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté Moravce

      v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, 

                                                            poskytuje 

                      dňa 3. apríla 2019 žiakom 5. – 8. ročníka  riaditeľské voľno

      Voľno je poskytnuté  z organizačných dôvodov pre zabezpečenie testovania žiakov 9. ročníka ZŠ  T9 - 2019.

     • Lyžiarsky výcvik _2019

     • Do galérie Lyžiarsky výcvik _2019 boli pridané fotografie.

      Lyžiarsky výcvik 2019

      V dňoch od 27.1. do 31.1.2019 sa v Ski centre Makov uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka.

      Výcviku sa zúčastnilo 48 žiakov, 4 pedagogickí zamestnanci a 2 kvalifikovaní zdravotníci.

      Žiaci boli rozdelení do troch družstiev, podľa ich lyžiarskej zdatnosti a zručnosti. Vo výcviku sme sa zamerali na zvládnutie základných  lyžiarskych zručností žiakov  v treťom družstve a  na zdokonaľovanie  lyžiarskej techniky pre žiakov 1. a 2. družstva.

      Ciele ,ktoré sme si stanovili pred začiatkom lyžiarskeho výcviku sme splnili. Začiatočníci zvládli lyžiarsku techniku veľmi dobre. Tí skúsenejší sa zdokonalili a vyskúšali si  aj slalomové lyžovanie.

      Žiaci odchádzali  spokojní  a už teraz sa tešia na ďalší lyžiarsky výcvik, ktorý  sme naplánovali od 27.1.  do 31.1.2020.

       

       

       

       

     • Hviezdoslavov Kubín 2019 II.stupeň

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2019 II.stupeň boli pridané fotografie.

      Hviezdoslavov Kubín 2018/2019

      Aj tento školský rok sa v našej škole  uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci II. stupňa  súťažili v prednese poézie a prózy v dvoch kategóriách.

      V II. kategórii (5. -6. ročník) boli úspešní títo žiaci:

      Poézia:  1. miesto Ela Šulganová

                      2. miesto Daša Kováčová

                      3. miesto Patrícia Kováčová, Lucia Hubocká

      Próza:   1. miesto Lucia Šeptáková 

                      2. miesto Dorota Holečková

                      3. miesto Veronika Obročníková

      V III. kategórii (7.,8.a 9. ročník) boli úspešní títo žiaci:

      Poézia:   1. miesto Matúš Želiba

                    2. miesto Ema Klikáčová

      Próza:   1. miesto Bianka Beľová

                    2. miesto Daniela Mišovičová

                    3.miesto Petronela Páleníková

                     

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach pôjdu reprezentovať našu školu do okresného kola , ktoré sa uskutoční v ZŠ Pribinova dňa 22.3.2019.

      Prajeme im veľa úspechov.                                                                     

       

      Mgr. D. Šegedová

       

       

     • KARNEVAL_2019

     • Dňa 21. februára bolo v našej škole veľmi veselo. Hemžilo sa to tu rôznymi rozprávkovými postavičkami,...

      ...zvieratkami, princeznami, rytiermi a mohli ste tu nájsť čokoľvek od výmyslu sveta - čo pripravila fantázia našich detí spolu s ich rodičmi. Program karnevalu bol bohatý, radosti nechýbalo. Dúfame, že si to budeme môcť zopakovať aj na ďalší školský rok! :)

     • HK_1.stupeň_školské kolo

     • Dňa 18.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Poézia

       1. miesto Michal Mulica

      2. miesto Zara Bánová

      3. miesto Bianka Páleníková

       

      Próza

       1. miesto Martin Píšš

      2. miesto Viktor Vereš

      3. Diana Šedivá