• OK Dejepisná olympiáda - naši víťazi

     • Dňa 14. 2. 2019 sa v Základnej škole Robotnícka v Zlatých Moravciach uskutočnil 11. ročník

      okresného kola dejepisnej olympiády.

      Našu školu reprezentovali 4 žiaci. Úspešnými riešiteľmi boli 3 žiaci.

       

      V kategórii C získal 3. miesto Filip Jamrich (9.A)

       

      V kategórii D získala 1. miesto Adela Tenkelová (8.A)

       

      V kategórii E získal 1. miesto Matúš Želiba (7.B)

       

       

      Adela Tenkelová a Matúš Želiba budú našu školu reprezentovať v krajskom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 21. 3. 2019 v Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach.

     • OK - GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     •          Dňa 7.2.2019 sa na Základnej škole Mojmírova v Zlatých Moravciach uskutočnil 47. ročník okresného kola geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 66 žiakov z 11 základných škôl okresu Zlaté Moravce a úspešných riešiteľov bolo 23 žiakov.

              Našu školu reprezentovalo 9 žiakov. Úspešnými riešiteľmi boli 6 žiaci.

      V kategórii G získali :

       8. miesto Tamara Bronišová ( 5.C)

       

      V kategórii F získala :

       1. miesto Romana Orgoníková (7.B)

       2. miesto Matúš Želiba (7.B)

       3. miesto Ela Šulganová (6.A)

       

      V kategórii E získali :

      6. miesto Zuzana Gajdošová (9.C)

      7. miesto Natália Blažiová (9.B)

       

       

               Romana Orgoníková, Matúš Želiba a Ela Šulganová budú našu školu reprezentovať na krajskom kole geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční 11.4.2019 na GJK v Zlatých Moravciach.

     • Pasovanie prvákov

     • V ZŠ na Mojmírovej ulici v Zlatých Moravciach sa stalo peknou tradíciou, že prvákov do cechu žiackeho vítame veľkolepou slávnosťou. Tá tohtoročná sa niesla v halloweenskom duchu, takže školská telocvičňa sa zmenila na tajomné kráľovstvo plné čarodejníc, netopierov, tekvičiek a strašidielok. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Mgr.Viery Strieškovej  sa takmer 60 prvákov  v sprievode svojich pani učiteliek-p.uč.Valkovej, p.uč.Sumelovej a p.uč.Čepčekovej-museli vydať cestou po začarovanom lese a na príkaz čarodejníc, šikovných deviatačiek, splniť niekoľko úloh. A to všetko bez pomoci čarov a kúziel! Po dvoch mesiacoch v škole to ale nebol pre nich žiaden problém, úlohy z matematiky, z čítania a z prvouky zvládli ľahko a skladanie puzzle so strašidielkami bola pre nich veľká zábava! Po splnení úloh nasledovala samotná pasovačka veľkou ceruzkou, prváci dostali diplom a museli pred všetkými prítomnými predniesť slávnostný sľub. Ochotne sľúbili všetko, čo budú počas školského roka dodržiavať s vidinou sladkej odmeny, ktorá na nich čakala v košíkoch ježibabiek. Na záver si prváčikovia  zaspievali a zatancovali aj so školskými taškami na pleciach  pesničku o škole a späť do svojich tried odchádzali už ako ozajstní žiaci školy. S krásnym pocitom a hrdosťou v srdci odchádzali určite aj rodičia a starí rodičia našich malých školákov.

      Mgr. Lucia Valková

     • Detský štafetový kros v Nových Zámkoch

     • Do galérie Detský štafetový kros v Nových Zámkoch boli pridané fotografie.

      Krásne jesenné nedeľné popoludnie sme si v Nových Zámkoch spríjemnili prvým kolom detského štafetového krosu . Detský cezpoľný beh zmiešaných štafiet prebiehal štafetovou formou. Družstvo tvorili 2 dievčatá a 2 chlapci a súťažili v behu 4x500 metrov. Na štart sme postavili 2 družstvá. Prvé v zložení Nikolas Béber,  Lea Zemanová, Šimon Mikla a Nikola Romanová. Druhé družstvo v zložení Matej Kľučka, Mia Svetlanská, Tomáš Roman a Nela Kováčiková. Našim žiakom sa darilo veľmi dobre a mali to najlepšie publikum. Tešíme sa na ďalšie kolo v Nitre, ktoré nás čaká.

      Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Miroslava Miklová

     • Spajkyho pohár v Nitre

     • 20. októbra  v sobotu sa v mestskej športovej hale na Klokočine zišla silná konkurencia 5 atletických škôlok, ktoré dokopy postavili 9 súťažných družstiev. Medzi nimi aj tá naša. Súťaž prebiehala vo vysokom tempe, deti bojovali o každý centimeter a každú sekundu, súťaž bola napínavá až do poslednej disciplíny. ktorou bol vytrvalostný beh na 3 minúty. Počas súťaženia deťom fandil aj maskot Spajky. Veľmi sa tešíme, že naše najmenšie a najmladšie družstvo bolo vidieť, počuť a bolo naozaj skvelé. Aj keď sme nevyhrali, ukázali sme čo je v nás a o rok to ideme vyhrať J . Družstvo tvorili  Ivanka Solčianska, Nikolas Béber  a premiéru mali prváčikovia Nikolka Romanová, Tomáško Roman,  Nathaniel Mužík a Nelka Kováčiková.

      Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Miroslava Miklová

       

     • Záložka spája školy

     • Do galérie Záložka spája školy boli pridané fotografie.

      Záložky spája školy

      Aj v školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do projektu  Záložka spája školy. Ako partnerská škola bola pridelená našej škole Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici.

      Naši žiaci vyrábali záložky na hodinách slovenského jazyka, anglického jazyka ,výtvarnej výchovy  i pracovného vyučovania. Poslali sme 350 záložiek .Z partnerskej školy nám poslali veľmi pekné  záložky najmä žiaci 1.stupňa sa zapojili do tejto akcie. Každý žiak ,ktorý sa zapojil dostal z partnerskej školy záložku.