• DEŇ ZEME U PRVÁKOV

     • Každoročne si pripomíname Deň Zeme 22.apríla, tento rok sme ho oslávili už pred veľkonočnými prázdninami.Naši šikovní prváci dobre vedia,že našu planétu si musíme chrániť a tak sme si aspoň symbolicky vyrobili tieto krásne čelenky.A aby bola naša Zem takto usmiata stále,každý deň môžeme niečo pekné pre ňu urobiť.Aj maličkí,aj my veľkí...

      Mgr. Lucia Valková

     • Olympiáda finančnej gramotnosti

     • Finančné služby sú neodmysliteľnou súčasťou dnešnej doby. Pracovníci OVB majú priamy prístup k cenným informáciám z finančného trhu a ponúkajú klientom komplexné finančné riešenia. Spolupracujú so SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach, v ktorej niekoľko rokov organizujú Olympiádu finančnej gramotnosti.

                  Dňa 25. 04. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili už druhýkrát na tejto olympiáde. Vytvorili sme dve družstvá zložené z dvojčlenného tímu žiakov 8. ročníka. Súťaž bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti žiaci súťažili v individuálnom teste zo základných pojmov z finančnej oblasti (Slovník finančnej gramotnosti). Druhá časť bola tvorená zábavnou aktivitou, na ktorej žiaci pracovali v dvojčlenných tímoch reprezentujúcich svoju ZŠ.                                                                                                                                                               Pri vyhlásení výsledkov sme boli na naše žiačky Ninu Miklášovú a Adelu Tenkelovú (VIII. A) pyšní, pretože sa umiestnili na krásnom 1. mieste. K úspechu im blahoželáme.  

       

      Mgr. Eva Drgoňová, Mgr. Janka Pocciová

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 21. marca 2019 sa v KSŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach uskutočnilo

      krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019.

      Z našej školy dvaja víťazi z okresného kola postúpili do krajského kola Dejepisnej olympiády. Obom žiakom sa v krajskom kole veľmi dobre darilo.

       Žiak VII. B triedy Matúš Želiba sa v kategórii E umiestnil na 3. mieste a

      žiačka VIII. A triedy Adela Tenkelová sa v kategórii D stala  úspešnou riešiteľkou a získala krásne 7. miesto. Obom víťazom blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy  v tejto neľahkej vedomostnej súťaži.